Kierowco kochany, miejscóweczka niedostępna.

Parkingobot.

Korzystaj z miejsc parkingowych
należących do K2 w budynku
Platinum V.

Jak to działa?

  • W każdy dzień roboczy Parkingobot odpytuje po południu posiadaczy miejsc parkingowych, czy będą korzystać ze swojego miejsca w następnym dniu.

  • Gdy miejsce parkingowe zostaje uwolnione, każdy zarejestrowany w aplikacji Parkingobot pracownik K2 może je zarezerwować na konkretny jeden dzień.

  • Aby zarezerwować miejsce parkingowe, należy skorzystać z Parkingobota, który posiada informacje, czy w danym dniu i w danym momencie są dostępne uwolnione miejsca.

Pamiętaj!

Parkingobot jest inicjatywą pracowniczą i w pełni dobrowolną, dlatego parkuj w wyłącznie wskazanych miejscach i tylko gdy miejsce zostanie uwolnione przez jego właściciela.

Do korzystania z Parkingobota wymagana jest aplikacja messenger.

Parkingobot odpytuje właścicieli miejsc w każdy dzień roboczy między 18:00 a 21:00. Jeśli właściciel miejsca nie potwierdzi rezerwacji swojego miejsca do godz: 21:00, miejsce to automatycznie zostaje dołączone do wspólnej puli. Od godz: 21:00 uwolnione miejsca są już dostępne do rezerwacji na następny dzień. To zapewne najlepszy moment na to, aby ustrzelić wolne miejsce.

Miejsca przyznawane są osobom, które jako pierwsze zgłoszą się po uwolnione miejsce. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca z wyprzedzeniem.

Następnego dnia rano, o godz: 08:00 parkingobot przypomina:
· „właścicielowi miejsca” (jeśli ten zablokował swoje miejsce na dany dzień) że w dniu dzisiejszym ma dostępne miejsce,
· „biorcy” miejsca (jeśli ta zarezerwowała sobie miejsce na dany dzień) że w dniu dzisiejszym ma dostępne miejsce.

Zarówno „właściciel” miejsca, jak i „biorca” miejsca po tym komunikacie nie musi wykonywać żadnej czynności (jeśli nadal planują pojawić się w biurze). Jeżeli jednak rano plany uległy zmianie (np. choroba), zarówno „właściciel” miejsca jak i „biorca” mają w tym momencie możliwość poinformować bota o rezygnacji ze swojego miejsca. W takim wypadku miejsce wpadnie do puli wolnych miejsc na dany dzień.

Miejsca dedykowane dla gości K2 są zarządzane wyłącznie przez recepcję.

Taka idea.

Prosta – pracownicy K2 posiadający miejsca parkingowe mogą uwalniać je w dniach, w których z nich nie korzystają, a pozostali pracownicy K2 mogą wówczas bezpłatnie skorzystać z uwolnionego miejsca.

Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz na adres: parkingobot@k2.pl Wszelkie uwagi kierujcie mailowo na adres: zuljan@k2.pl.