Kierowco kochany, miejscóweczka niedostępna.

Parkingobot.

Korzystaj z miejsc parkingowych
należących do K2 w budynku
Platinum V.

Jak to działa?

  • W każdy dzień roboczy Parkingobot odpytuje rano posiadaczy miejsc parkingowych, czy będą korzystać ze swojego miejsca w danym dniu.

  • Gdy miejsce parkingowe zostaje uwolnione, każdy zarejestrowany w aplikacji Parkingobot pracownik K2 może je zarezerwować na konkretny jeden dzień.

  • Aby zarezerwować miejsce parkingowe, należy skorzystać z Parkingobota, który posiada informacje, czy w danym dniu i w danym momencie są dostępne uwolnione miejsca.

Pamiętaj!

Parkingobot jest inicjatywą pracowniczą i w pełni dobrowolną, dlatego parkuj w wyłącznie wskazanych miejscach i tylko gdy miejsce zostanie uwolnione przez jego właściciela.

Parkingobot odpytuje właścicieli miejsc w każdy dzień roboczy między 7 a 8 rano. To zapewne najlepszy moment na to, aby ustrzelić uwolnione miejsce.

Miejsca przyznawane są osobom, które jako pierwsze zgłoszą się po uwolnione miejsce. Czasami zatem warto sprawdzić kilka razy, czy przypadkiem miejsce nie zostało uwolnione. Nie ma możliwości zarezerwowania miejsca z wyprzedzeniem.

Miejsca dedykowane dla gości K2 są zarządzane wyłącznie przez recepcję.

Taka idea.

Prosta – pracownicy K2 posiadający miejsca parkingowe mogą uwalniać je w dniach, w których z nich nie korzystają, a pozostali pracownicy K2 mogą wówczas bezpłatnie skorzystać z uwolnionego miejsca.

Jeśli chcesz do nas dołączyć napisz na adres: parkingobot@k2.pl Wszelkie uwagi kierujcie mailowo na adres: zuljan@k2.pl.